Christelijke Kerstliederen

1 'Daar is uit 's werelds duist're wolken' naar Jesaja 9. 12993
2 Adventlied 16033
3 Al wie dolend in het donker 5952
4 Als Bethlehem geen plaats meer heeft 5855
5 Bethlehems sterre 4993
6 Daar ginds in de velden van Efrata 5806
7 Daar ruist langs de wolken 8117
8 De blijde boodschap 3876
9 De Redder van 't heelal 2963
10 Drie koningen zagen een sterre 4308
11 Eer zij God in onze dagen 14767
12 Eeuwen reeds voorzegd 3091
13 Eng'len des hemels 3160
14 Er is een kindeke geboren op aard 15594
15 Er is een roos ontsprongen 5810
16 Ere zij God 8571
17 Ere zij God in de Hoge 6555
18 Geprezen zij God 4047
19 Gij die de Ster van David zijt 3416
20 God heeft het licht ontstoken 5474
21 Have yourself a merry little Christmas 3247
22 Heel lang geled’n in Bethlehem 5090
23 Heerlijk klonk het lied der eng'len 7323
24 Het allermooist verlangen 4651
25 Het is geboren het goddelijke kind 6700
26 Hij is gekomen 4151
27 Hij komt onze Koning 2327
28 Hoe zal ik U ontvangen 6389
29 Hoe zal ik U ontvangen, snel, snel ik red het wel 2003
30 Hoog aan de hemel 3579
31 Hoor de engelen zingen d'eer 7872
32 I'll be home for Christmas 2522
33 Ik hoor de eng'len zingen 3927
34 In Bethlehems stal 7670
35 In deze heilieg Advent 2263
36 In dulci jubilo 4230
37 In een koude donk're nacht 4116
38 Jezus kwam op aarde 5973
39 Jozefs lied 2470
40 Kindeke teder 3445
41 Komt allen tesamen onder ’t sterren blinken 5742
42 Komt allen tezamen 9661
43 Komt nu gij herders 3045
44 Komt verwondert u hier 5773
45 Licht breekt door het duister 3608
46 Lied voor kerst 5188
47 Midden in de winternacht 8396
48 Nu daagt het in het oosten 5539
49 Nu zijt wellekome 6896
50 O denneboom, zo lekker en zo zoet 4056
51 O, Bethlehems ster 4331
52 Silent night, holy night! 4052
53 Stille nacht, heilige nacht 14001
54 Vol van pracht 10770
55 Woorden met de wind 4204